Sprzęt, sieci, monitoring, serwis komputerowy

Serwis komputerowy to jeden z profili naszej działalności. Naszym głównym celem w tym zakresie jest osiągnięcie wysokiej pozycji wśród naszych klientów poprzez kojarzenie znaku firmowego Introbat Sp. z o.o. z zaufaniem, profesjonalizmem w planowaniu i realizacji usług oraz fachową obsługą na każdym kroku naszej działalności. Naszą strategią w osiągnięciu powyższego celu jest inwestycja w ludzi zatrudnionych w serwisie komputerowym. Trzon serwisu stanowią pracownicy o wysokich kwalifikacjach i wieloletniej praktyce ruchowej, którzy regularnie uczestniczą w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Nasza oferta:

1) Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Novell NetWare, Windows, Linux:

 • dobór platformy sprzętowej
 • instalacja i konfiguracja sieciowego systemu operacyjnego
 • tworzenie i zarządzanie kontami,
 • zarządzanie użytkownikami,
 • zarządzanie systemami plików,
 • zarządzanie drukowaniem,
 • zdalny dostęp,
 • konfiguracja klientów,
 • optymalizacja wydajności,
 • archiwizacja,
 • usuwanie skutków awarii,
 • nadzór techniczny nad sieciowym systemem operacyjnym.

2) Konserwacja oprogramowania systemowego stacji roboczych:

 • instalacja i konfiguracja oprogramowania,
 • przegląd poprawności systemu plików i katalogów na dyskach twardych, badanie  spójności dysków,
 • przegląd oraz naprawa rejestrów systemowych,
 • instalacja i konfiguracja usług drukowania w tym instalacja drukarek fizycznych,
 • konfiguracja właściwości drukarek,
 • zarządzanie przechowywaniem plików na dysku twardym w tym: organizacja dysków twardych, tworzenie oraz usuwanie partycji dysków,
 • zestawów wolumenowych, zestawów paskowych oraz zestawów lustrzanych,
 • tworzenie kopii zapasowych plików zgodnie z zaleceniami klienta,
 • procedura odwirusowania komputerów.
Oprogramowanie

Instalujemy oprogramowanie i systemy Windows

3) Instalacja i konfiguracja aplikacji użytkowych:

 • dobór platformy sprzętowej,
 • instalacja i konfiguracja aplikacji biurowych (MS Office, OpenOffice itp.),
 • instalacja i konfiguracja pozostałych aplikacji użytkowych ( Systemy FK, Płace, Sprzedaż itp. – posiadających dokumentację techniczną),
 • konserwacja,
 • usuwanie skutków awarii,

4) Wykonywanie projektów sieci komputerowych, teletechnicznych oraz sieci zasilającej:

 • dobór zasilacza awaryjnego dla sieci,
 • wykonawstwo i konfiguracja sieci w oparciu o media transmisyjne w postaci : kabla skręcanego, transmisji radiowej i światłowodowej,
 • dobór urządzeń pasywnych i aktywnych sieci,
 • diagnostyka sieci,
 • nadzór techniczny nad siecią.

5) Sprzedaż komputerów:

 • dobór konfiguracji w zależności od potrzeb,
 • dobór oprogramowania systemowego i użytkowego,
 • gwarancja 24 miesiące,
 • deklaracja zgodności CE.

6) Serwis komputerowy gwarancyjny i pogwarancyjny:

 • diagnostyka i testowanie sprzętu,
 • naprawa głównych podzespołów komputera lub wymiana na nowe,
 • naprawa monitorów,
 • konserwacja,
 • modernizacja,
 • krótkie terminy realizacji.
Serwis komputerowy

Oferujemy serwis komputerowy

7) Serwis drukarek:

 • diagnostyka i testowanie sprzętu,
 • naprawa głównych podzespołów mechanicznych i elektronicznych lub wymiana na nowe,
 • konserwacja.

8) Wykonawstwo sieci telewizji dozorowej CCTV

w oparciu o medium transmisyjne w postaci kabla koncentrycznego, światłowodu lub transmisji radiowej w obrębie jednego budynku lub na obszarze rozległym do 5 km:

 • dobór kamer i obiektywów,
 • dobór monitorów,
 • dobór urządzeń rejestrujących,
 • wykonanie okablowania wraz z doborem urządzeń aktywnych,
 • konfiguracja i uruchomienie,
 • nadzór techniczny nad siecią.