Utrzymanie ruchu systemów automatyki

Zakres prac wykonywanych obejmuje obecnie głównie kompleksową obsługę i utrzymanie ruchu urządzeń wyposażonych w układy sterowania, aparaturę kontrolno – pomiarową i automatykę. Prace te – związane z naszymi stałymi partnerami – prowadzone są w oparciu o obowiązujące umowy długoterminowe, jak i zlecenia doraźne.

Szczegółowy zakres działalności przedstawia poniższy wykaz:

1) Utrzymanie ruchu po względem elektrycznym :

 • układów sterowania, w tym wyposażonych w sterowniki PLC (głównie SIMATIC S5, S7) i systemy wizualizacji SCADA (InTouch, WinCC);
 • układów regulacji automatycznej;
 • elektroniki przemysłowej;
 • innych układów automatyki;
 • aparatury kontrolno-pomiarowej zabudowanej na obsługiwanych obiektach technologicznych.

2) Montaże i uruchomienia :

 • instalacji elektrycznych (wraz z wymaganymi protokołami badań ochrony przeciwporażeniowej);
 • układów sterowania, w tym wyposażonych w sterowniki PLC i systemy wizualizacji SCADA,
 • układów regulacji automatycznej;
 • prefabrykacja szaf sterowniczych i AKP;
 • innych układów automatyki przemysłowej.

3) Remonty, naprawy i konserwacje :

 • maszyn i urządzeń wyposażonych w elektryczne i i elektroniczne układy sterowania;
 • urządzeń szeroko pojętej elektroniki użytkowej;
 • naprawy i wzorcowanie analogowych oraz cyfrowych przyrządów do pomiaru wielkości elektrycznych (woltomierze, amperomierze, cęgi Dietza, przenośne mierniki monterskie i uniwersalne);
 • naprawy i wzorcowanie przyrządów do pomiaru ciśnienia (manometry, przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień);
 • naprawy i wzorcowania rejestratorów ciśnienia i przyrządów do pomiaru przepływu i ciśnienia,
 • naprawy i wzorcowanie przyrządów do pomiaru temperatury (czujniki oporowe, termopary, termometry manometryczne, wskaźniki i rejestratory temperatury),
 • naprawy i wzorcowanie aparatury pneumatycznej (mierniki wychyłowe sygnału pneumatycznego 20 – 100 kPa,
 • rejestratory sygnałów pneumatycznych z rurką Bourdona, puszkowe, regulatory pneumatyczne, stacyjki pneumatyczne, sumatory, bloki realizujące funkcje matematyczne, ograniczniki sygnałów, ustawniki elektropneumatyczne).

4) Sprawdzenia i wzorcowania (w warunkach ruchowych i warsztatowych):

 • aparatury do pomiaru temperatur (termopary, czujniki temperatury);
 • aparatury do pomiaru ciśnienia i różnicy ciśnień (manometry, przetworniki);
 • aparatury pneumatycznej;
 • wskaźników, regulatorów i rejestratorów.

AKPiA i utrzymanie ruchu