Wzorcowanie aparatury kontrolno-pomiarowej

W ramach działalności firmy świadczymy również usługi:

  • naprawy i wzorcowania analogowych oraz cyfrowych przyrządów do pomiaru wielkości elektrycznych (woltomierze, amperomierze, przenośne mierniki monterskie i uniwersalne)
  • naprawy i wzorcowania przyrządów do pomiaru ciśnienia (manometry, przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień), rejestratorów ciśnienia (z rurką Burdona)
  • naprawy i wzorcowania przyrządów do pomiaru temperatury (czujniki oporowe, termopary, termometry manometryczne, wskaźniki i rejestratory temperatury)
  • naprawy aparatury pneumatycznej